Fyzioterapie je obor zamřený na diagnostiku a terapii funkčních i strukturálních poruch pohybového aparátu. Klouby, svaly nebo vazy se mohou přetěžovat při neustále se opakujících pohybech nebo zapojením nevhodného pohybového vzorce. Během terapie jsou využity techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a rozsah pohybu v kloubech. Tím je možno zlepšit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit, či zcela odstranit bolest nebo ztuhlost svalů.

Průběh terapie

V rámci Vstupního vyšetření, je stanoven plán terapie, který se může týkat dvou možností.

 1. Klient nemá výrazné obtíže, přichází „pouze“ pro zhodnocení stavu jeho pohybového aparátu a pro doplnění vhodného pohybového režimu v rámci prevence.
 2. Klient přichází pro již vzniklé limitující obtíže.

V akutní fázi je terapie zaměřena převážně na uvolnění facií, zkrácených svalů a měkkých tkání. A dále na obnovení správné pohyblivosti páteře a kloubů skrze jemnou mobilizaci.

V dlouhodobém rehabilitačním plánu je brán zřetel na vytvoření správných pohybových stereotypů, které vedou k efektivitě pohybu a co k nejmenšímu nevhodnému zatěžování kloubů. Tento proces je uskutečněn skrze ergonomii- úpravy pracovního či domácího prostředí a ve zvolení vhodného pohybového režimu, který klienta naučí cviky zaměřené na správné protažení nebo posílení oslabených částí těla.

S čím se na mě můžete obrátit:

 • akutní nebo chronické bolesti pohybového aparátu (klouby, páteř, svaly, vazy,…)
 • progresivní onemocnění pohybového aparátu (autoimunitní onemocnění, rozstroušená skleróza,…)
 • výhřezy meziobratlových plotének
 • migrény
 • vadné držení těla (skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza,…)
 • vývojové vady pohybového aparátu (dětské mozkové obrny,…)
 • poúrazové a pooperační stavy
 • degenerativní onemocnění páteře a kloubů
 • problémy s otěhotněním a inkontinencí